PROIECT ECONOMIE SOCIALA

Proiectul  „Intreprinderi sociale de succes in regiunea Sud-Est”

Cod contract POCU/449/4/16/127474

PUBLIC CREATION SRL în calitate de Beneficiar, împreună cu ASOCIATIA EUROACADEMIA – Partener 1, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL – Partener 2 și FUNDATIA EMMA  – Partener 3, derulează începând cu data de 20.08.2019 proiectul “Intreprinderi sociale de succes in regiunea Sud-Est”, Cod SMIS 127474, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POCU, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Est.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, operațiunea: Consolidarea capacitatii întreprinderilor de economie sociala de a functiona într-o maniera auto-sustenabila. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 36 luni (20 august 2019 – 19 august 2022)  în regiunea Sud-Est la nivelul județelor Vrancea, Braila, Galati, Tulcea, Buzau si Constanta.

Obiectivul general al proiectului consta în acordarea de sprijin pentru înființarea si dezvoltarea de întreprinderi sociale, în vederea integrarii pe piața forței de munca a persoanelor din grupurile vulnerabile si în vederea combaterii saraciei în judetele din regiunea Sud-Est. Prin implementarea proiectului se va asigura imbunatațirea abilitaților antreprenoriale ale participanților care doresc sa înființeze întreprinderi sociale, cresterea performantelor lor in plan profesional, imbunatațirea activitații de management în cadrul intreprinderilor sociale înființate si consolidarea capacitații acestora de a funcționa într-o maniera auto-sustenabila.

Rezultatele principale ale proiectului:

1. Proiectul va asigura furnizarea unui program de formare in domeniul antreprenoriatului social pentru un grup tinta de 140 de persoane cu domiciliul in cele 6 judete ale regiunii de dezvoltare Sud-Est Complementar cu activitatile de formare antreprenoriala, se vor derula si cursuri de formare in domenii relevante pentru infiintarea si gestionarea activitatii intreprinderilor sociale, solicitate de potentialii beneficiari in urma analizei nevoilor - manager de proiect, responsabil de mediu si competente informatice.

2. Cu ajutorul schemei de minimis, se vor finanța 22 de planuri de afaceri cu caracter social.

3, Proiectul va conduce la crearea de noi locuri de munca pentru grupul tinta, deoarece se vor crea minim 106 locuri de munca noi de catre cele 22 de afaceri subvenționate, care vor fi menținute cel putin 6 luni dupa finalizarea proiectului.

4. In cadrul proiectului se prevede infiintarea unui Centru regional de sustinere si dezvoltare a antreprenoriatului social si dezvoltarea unui portal de afaceri prin intermendiul carora beneficiarii de subventii in cadrul schemei de minimis, dar si alte persoane interesate in demararea unei afaceri cu caracter social, vor primi asistența si consiliere in managementul afacerii, vor participa la activitati de networking, si vor avea acces la diverse materiale necesare derularii afacerii.

5. Se va realiza organizarea de parteneriate si retele de sprijin pentru susținerea antreprenoriatului social in regiunea Sud-Est care vor avea rolul de a identifica si prioritiza problemele cu care se confrunta economia sociala, precum si de a propune solutii comune de incurajare a antreprenoriatului social in regiune. 

În proiect se pot înscrie ca și grup țintă persoane fizice cu varsta peste 18 ani, care au resedința sau domiciliul în mediul rural sau urban in regiunea de dezvoltare Sud Est si care doresc sa înfiinteze întreprinderi sociale. Din grupul tinta nu vor face parte tinerii NEETs (care nu urmeaza nicio forma de învațamânt si nici nu au un loc de munca) cu vârsta între 16 – 24 ani.

Persoana de contact proiect:

Gandrabura Ghenadie

Manager proiect

E-mail: fundatiaemma@gmail.com

http://fundatia-umanitara-emma.ro

Date de contact

Fundaţia "EMMA"

Adresa:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu

Persoana de contact: Ghenadie Gandrabură, Preşedinte
Telefon: 0726 744 214

Contactează-ne pe email