Achizitie servicii realizare campanie media in cadrul proiectului 16.4.2.054

Fundaţia EMMA va efectua achiziţia de servicii de realizare campanie media în cadrul proiectului „United for a Common Labor Market: an integrated approach for labor mobility within the cross-border area between Romania and Bulgaria”, cod proiect 16.4.2.054, finanţat prin Interreg VA Romania-Bulgaria

În documentul atasat sunt descrise specificațiile tehnice pe care trebuie să le urmeze prestatorul în activitatea de prestare a serviciilor.

Este obligatorie prezentarea prețului în lei, fără TVA și să se specifice daca prețul este purtător de TVA sau nu. Cerințele impuse în specificațiile tehnice sunt cerințe minime obligatorii.
Ofertantul trebuie să facă dovada capacității de exercitare a activității profesionale prin prezentarea Certificatului de înregistrare fiscală/ Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Teritorial, sau prin prezentarea altor documente relevante în acest sens.
De asemenea, ofertantul va prezenta şi o declarație pe propria răspundere privind conflictul de interese, conform unui model transmis de achizitor.

Vă rugăm să ne trimiteţi oferta dumneavoastră financiară pentru serviciile prezentate mai sus, până la data de 03.10.2017, la adresa de e-mail ghenadieg@yahoo.com, în atenţia dlui. Preşedinte – Ghenadie Gandrabura.
Evaluarea ofertelor se va efectua prin compararea valorilor ofertate, pe baza criteriului „preţul cel mai scăzut”.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să îl contactaţi pe dl. Ghenadie Gandrabura, la tel. 0787.607.766, sau e-mail ghenadieg@yahoo.com.

Date de contact

Fundaţia "EMMA"

Adresa:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 83, Jud. Giurgiu, Mun. Giurgiu

Persoana de contact: Ghenadie Gandrabură, Preşedinte
Telefon: 0726 744 214

Contactează-ne pe email